Marie Antoinette is niet dood (1996) watch online (quality HD 720p)

Date: 21.11.2017

Marie Antoinette is niet dood (1996)

We offer you to watch the movie Marie Antoinette is niet dood (1996), which you can enjoy in the arms of a loved one. This film is in HD quality. Less words, more movies! Watch and enjoy!

Persoonlijkheid[ bewerken ] De persoonlijkheid van Marie Antoinette is een veelbesproken onderwerp. Er zijn schrijvers die in haar karakter de oorzaak van de val van de Franse monarchie zoeken. In haar eigen tijd werd zij op grote schaal bekritiseerd en belasterd.

Voor anderen gold en geldt ze als een heilige en martelares. Het is bekend dat ze als nakomertje in het grote keizerlijke gezin weinig aandacht kreeg en dat ze werd overheerst door haar oudere zusters. Dat leverde een blijvende verwijdering op met aartshertogin Maria Christina. De in Napels woonachtige Maria Carolina was haar favoriete zus. De jonge prinses Marie Antoinette hield, zo bekende zij later, niet van haar heerszuchtige moeder, die haar beschouwde als een pion in het politieke spel dat zij speelde en haar altijd voorhield dat ze voor alles de belangen van de Habsburgse dynastie diende te dienen.

Toen haar jongste dochtertje en oudste zoontje stierven, in respectievelijk en , was zij ontroostbaar. Ook kon ze attent zijn voor vreemdelingen, blijkens aan aantal bewaard gebleven getuigenissen. Marie Antoinette had geen diepgaande belangstelling voor politiek, cultuur of maatschappij en was slecht opgeleid. Ze sprak slecht Duits en tot aan haar huwelijk matig Frans. Haar Italiaans was daarentegen voortreffelijk, en verder speelde ze uitstekend klavecimbel.

Pogingen om boeken te lezen mislukten omdat ze snel was afgeleid. Oppervlakkige pleziertjes trokken haar meer dan serieuze zaken en in gesprekken sprong ze van de hak op de tak. Ze kon zich moeilijk concentreren. Hoewel haar politieke interesse beperkt was, had zij er al vanaf de troonsbestijging van haar echtgenoot Lodewijk XVI bemoeienissen mee.

Vooral vanaf was haar invloed op de koninklijke beslissingen zeer groot. Daarbij werd haar vaak verweten dat ze ten faveure van Oostenrijk handelde in plaats van ten faveure van haar nieuwe vaderland. In de loop der jaren werd ze in verband gebracht met talrijke schandalen. Ook verscheen ze veelvuldig op anti-monarchistische pamfletten. Marie Antoinette was nooit echt populair bij de Fransen.

Stefan Zweig stelt haar in zijn psychologische biografie voor als een leeghoofd die pas na de loutering van het verlies van twee van haar kinderen en onder de dreiging van de revolutie volwassen werd. Haar hofdame Lucy Dillon , markiezin de la Tour du Pin, beschreef haar gebrek aan tact en haar slecht ontwikkelde mensenkennis. Volgens Dillon vertrouwde Marie Antoinette vaak de verkeerde mensen en wantrouwde ze degenen die haar echt konden helpen. Ze vermaakte zich het liefst met een groepje jonge mensen die vooral knap en amusant moesten zijn.

Zo nam zij de oudere dames en heren, die nu werden genegeerd, tegen zich in, wat zich uiteindelijk tegen haar keerde.

Als dauphine en koningin werd Marie Antoinette geacht de toon in de mode aan te geven, maar haar overdreven hoge kapsels en haar hartstocht voor sieraden met diamanten, kostbaar Japans lakwerk, meubels met ingelegde parelmoer en versteend hout en haar hoge kleermakersrekeningen wekten ergernis in een land dat aan de rand van een bankroet stond. Marie Antoinette gaf veel meer geld uit dan in haar toelage was voorzien, maar de koning betaalde altijd haar schulden.

Toen was het echter te laat. De koningin was zeer modebewust en keek niet op geld. Ook besteedde ze het nodige geld aan projecten op haar landgoed. Van haar echtgenoot kreeg ze het Petit Trianon , waar ze haar eigen kleine theater liet bouwen.

In Versailles liet ze ook Le Hameau de la Reine oprichten: Met dit speeldorpje volgde Marie Antoinette het voorbeeld van andere edellieden; ook haar aangetrouwde tantes bezaten zulke dorpjes op hun landgoederen.

In tegenstelling tot wat wel beweerd wordt, heeft de koningin echter nooit koeien gemolken. Veel stukken zijn in de loop der tijd verloren gegaan en zijn alleen nog te bewonderen op indrukwekkende portretten. Sommige juwelen hebben eeuwige roem verworven, zoals het diamanten halssnoer dat het onderwerp was van een groot schandaal, maar dat Marie Antoinette nooit in haar bezit heeft gehad.

Na haar dertigste begon Marie Antoinette, nu corpulenter en volgens de normen van haar tijd van middelbare leeftijd, veel rustiger en bedachtzamer te leven. Geruchten dat Marie Antoinette lesbisch , biseksueel of nymfomane zou zijn geweest, zijn nooit bewezen. Haar tegenstanders brachten roddels over haar in omloop waarin zij zich te buiten ging aan seks met Jan en alleman, met haar zwager en met de prinses de Lamballe. Daarvoor ontbreekt elk bewijs.

Wel is bekend dat ze tegen het einde van haar leven, met medeweten van de koning, een relatie had met Axel von Fersen. In de praktijk hadden ze geen bewegingsvrijheid. Naarmate de oorlog met Oostenrijk ten nadele van Frankrijk uitviel en de vijand de hoofdstad naderde werd het gepeupel in Parijs steeds extremer. Al snel werd duidelijk dat hun lot bezegeld was.

De nieuw verkozen Convention zette de koning af, hield een schijnproces waarbij alle rechtsregels met voeten getreden werden [4] en koos ervoor om de koning geen verbanning of verdere opsluiting te gunnen.

Op 21 januari werd Lodewijk XVI terechtgesteld. In oktober van dat jaar begon de rechtszaak tegen Marie Antoinette, waarin zij van samenzwering tegen de Franse Republiek en nog een samenraapsel van verzonnen aanklachten, waaronder incest met haar zoontje, werd beschuldigd.

De jury kreeg uiteindelijk slechts vier vragen voorgelegd: Hebben er manoeuvres en contacten bestaan met buitenlandse mogendheden en externe vijanden van de Republiek, om hun geld te geven en hun de toegang tot het Franse grondgebied te verschaffen, en hun legers te helpen? Heeft Marie-Antoinette van Oostenrijk … meegewerkt aan deze manoeuvres en contacten? Heeft er een complot en samenzwering bestaan om een burgeroorlog te ontketenen in de Republiek?

Heeft Marie-Antoinette deelgenomen aan dit complot? De aanklager had geen enkel bewijs. Om de jury over de streep te krijgen, voegde Robespierre de dokter van Marie-Antoinette aan de jury toe, die hen wijsmaakte dat de koningin hoe dan ook niet lang meer te leven had.

Zij werd schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Pogingen om haar broer, de nieuwe keizer Leopold II , te hulp te roepen, mislukten. Tijdens haar gevangenschap in de Conciergerie wachtte de koningin gelaten op haar lot. Haar gevangenschap in de Conciergerie was zeer zwaar, ondanks het feit dat ze een aantal goede mensen om zich heen had.

Marie Antoinetta – Wikipedie

Zo was er het dienstmeisje Rosalie, dat ervoor zorgde dat er achter het bed een wandtapijt kwam te hangen, zodat het niet al te vochtig was. Ook zorgde Rosalie voor redelijk eten, dat ze vaak had gekregen van Parijse marktvrouwen die zo langzamerhand wel medelijden hadden met hun voormalige vorstin.

Wel was er in de cel van Marie Antoinette voortdurend bewaking. De twee bewakers namen plaats achter een kamerscherm dat daar opgesteld was.

Veel privacy was er dus niet voor de koningin, en Marie Antoinette beklaagde zich daar meermaals over. Voordat ze de gevangenis verliet om onthoofd te worden, kreeg ze een priester toegewezen, die ze echter weigerde. Verder stelde ze haar testament op. Dit testament, dat bestemd was voor haar schoonzusje Madame Elisabeth, bereikte nooit de geadresseerde en werd jaren later in de paperassen van Robespierre teruggevonden.

In dit document vroeg Marie Antoinette haar kinderen de dood van hun vader en moeder niet te wreken. Ook kwam zij terug op de pijnlijke beschuldiging van incest, niet alleen van haarzelf maar ook van Madame Elisabeth.

Marie Antoinette schreef dat haar schoonzus het voorval snel moest vergeten en dat zij Elisabeth ook wel wist hoe gemakkelijk kinderen woorden in de mond gelegd konden worden. Executie van Marie Antoinette op 16 oktober Nadat haar haren waren afgeknipt, zodat de valbijl ongehinderd zijn werk kon doen, werd Marie Antoinette op 16 oktober naar de guillotine gebracht.

Voorafgaand aan de executie waren veel Parijzenaars uitgelopen om getuige te zijn van dit spektakel. Langs de hele route stonden de mensen te wachten. Om Marie Antoinette nog meer te vernederen, werd ze niet in een afgesloten koets maar op een mestkar naar het schavot gebracht.

windowsforum.info -Een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de Noordoost-hoek van Limburg-

In de Rue du Faubourg St. Bij het langstrekken van de kar schetste hij de laatste tekening die van Marie Antoinette bekend is. Hij tekende haar met haar Habsburgse onderlippen, die minachtend samengeknepen waren. Op het schavot werd ze door het Parijse volk nogmaals vernederd en bespot. Het verhaal gaat dat toen de Parijse meester-beul Charles-Henri Sanson haar gebood op het schavot te komen, ze dit zo gehaast deed dat ze per ongeluk op de voet van Sanson stapte.

In haar laatste ogenblikken zou ze zich hiervoor verontschuldigd hebben met de woorden: De dienstdoende ambtenaar van de stad Parijs meldde later dat het lichaam van Marie Antoinette met het hoofd tussen de benen begraven was op het kerkhof van het klooster Madeleine.

Tevens waren haar stoffelijke resten bedekt met een laag ongebluste kalk. Het kerkhof, dat een bescheiden grootte had, bevond zich vlak bij de grote boulevards waaronder de Boulevard Haussmann. Het is inmiddels geruimd.

Op de plek waar de koninklijke lichamen gevonden zijn, staat nu een boetekapel chapelle expiratoire. Op de plek waar de koning 29 jaar lang begraven lag, staat nu een marmeren altaar. Op de pilaren staan de laatste wilsbeschikkingen van het koninklijk paar. Marie Antoinette en Lodewijk XVI zelf werden 29 jaar na hun oneervolle begrafenis opgegraven en bijgezet in de crypte van de basiliek van Saint-Denis.

Op de Place de la Concorde waar tijdens de Revolutie de guillotine stond bevindt zich een gedenkplaat ter herinnering aan de onthoofding van het koninklijk paar.

Of ze deze woorden ooit echt gezegd heeft, en in deze context, is historisch twijfelachtig, en wordt tegenwoordig dan ook gezien als een broodjeaapverhaal. Daarin wordt de uitspraak toegeschreven aan een niet bij naam genoemde "grote prinses". Marie Antoinette verbleef nog niet in Frankrijk toen Rousseau dit schreef. Het was Alphonse Karr die in de zin in de mond van Marie Antoinette legde.

Ondanks de historische onjuistheid ervan blijven de woorden toch onlosmakelijk met Marie Antoinette verbonden.

Een soortgelijk verhaal doet de ronde in China omtrent een keizer, maar dan met rijst en vlees als de voedselproducten. Ook uitgegeven met de ondertitel Marie Antoinette: Voorouders van Marie Antoinette van Oostenrijk Overgrootouders.