Moses Hansen - provo eller profet? (2002) watch online (quality HD 720p)

Date: 10.02.2018

Moses Hansen - provo eller profet? (2002)

We offer you to watch the movie Moses Hansen - provo eller profet? (2002), which you can enjoy in the arms of a loved one. This film is in HD quality. Less words, more movies! Watch and enjoy!

Aarsagen dertil ligger sikkert i Mangel paa moralsk Mod. Dette er maaske sandt, men var Tiden for 25, 50 eller Aar siden bedre? Vilde vi da have forblevet trofaste? Vi kan endog forkynde det for vore Medmennesker uden at blive forstyrret. I reiste Rev. Disse oversettelser stemmer fullkomment overens. I skrev Mr.

Movies With The Name Joelle

Chamberlain et venlig brev til Pres. Vi citerer delvis fra hans brev: I Mormons bok er vers innforlivet med teksten hos Esaias, og dog er 54 prc. I disse vers er 48 prc. Og dog krever faktum, at man drar en annen sluttning. Frelseren gjentok 45 vers av Matheus 5 kap.

La oss sammenligne ett par vers i bibelen med de tilsvarende optegnelser i Mormons bok. Bibelen Matheus 5 kap. Salige er de, som hungrer og torster efter rettferdighet; thi de skal mettes. Ti sannelig siger jeg eder: Mormons bok 3 Nephi 12 kap. Se, jeg gir eder den befaling, at I ikke tilstede nogen av disse ting at innkomme i eders hjerter.

Ti det er bedre, at I fornekter eder disse ting, hvorved I optar eders kors, enn at I skulle bli kastet i helvede. Denne settning, den motiverende innskytelse som inspirerer bonn, er borte i Mormons bok.

Det siste i teksten er som folger: Dette uttrykk finnes ikke i de eldste opbevarte manuskrifter. I det nye testamentet alene, adskiller den reviderte utgave sig fra den autoriserte i tilfeller.

Denne oplysning var fremsagt i helt forskjellige ord fra dem i bibelen, og dog citerer Mormons bok 24 vers fra Malakias med bare tre mindre forandringer. Ordet penning er supleret med senine. Andre Nephitiske mynter er: Limnah, ezran, amnor, senuin, chiblon, chiblum, shum o.

Der er mange, som intresserer sig for evangeliet dernede. Haugesund, Narvik, Drammen, Bergen og Oslo gir oss nyhet om riktig god fremgang.

Project MUSE - Danish, But Not Lutheran

Petrus, Jakob og Johannes viste sig for Joseph og instruerede ham til at organisere den sande Kirke. Jesu Kristi Kirke organiseres.

I et almindeligt Hjem. Alle enige om at have Joseph til deres Leder. Efter dette Mode blev mange dobt. Mange andre Mennesker annammer Sandheden. En Del Mennesker er uvenlige. Den himmelske Fader velsigner sine trofaste Born. Det er at leve saa godt og studere saa meget, at han af sin Biskop vil blive kaldet til at udfore en Mission en Del af sit Liv. Wallace var lig hvilkensomhelst anden Mormondreng.

Han onskede ogsaa at tjene sin himmelske Fader paa den rette Maade. Straks derefter blev han sendt ud, og han rejste til Syd-Amerika for at forkynde den himmelske Faders vidunderlige Sandheder for hans lamanitiske Born. Tal om de Ting, som vi har udfort i det forsvundne Aar, og hvilke Planer vi har for det kommende. Juli , har jeg haft den mest vidunderlige Tid. Vi bevidner, at Han dode for menneskene, og at gjennem Ham alene kan menneskene komme til faderhuset.

Hans Gud-gitte budskap har gledet hundreder av tusenders hjerter, ja, millioners, og vi takker ham derfor. Jeg foler taknemmelig for min Mesters liv og opofrelse. Gledelig Jul til Eder alle. Efter min Mening er det smukt og overordentlig talende, og det lover os store Velsignelser. Nu, hvad lover det os? Paulus skriver i Brevet til Gaiaterne 1.

Moses Hansen buhet ud | Indland/Fyn | windowsforum.info

Guds Meddelelsesmiddel til sine Born paa Jorden. Trosartikkel i Jesu Kristi Kirke lyder saaledes: April , kendt som det Almindelig kendt som Synet the Vision. President for den norske Misjon: