Een paaltje op laag water (2007) watch online (quality HD 720p)

Date: 31.08.2017

Een paaltje op laag water (2007)

We offer you to watch the movie Een paaltje op laag water (2007), which you can enjoy in the arms of a loved one. This film is in HD quality. Less words, more movies! Watch and enjoy!

De reizigersclub besloot hiertoe omdat de NS geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek hiermee op te houden. De NS meldde ons gisteren dat er geen beeld wordt gegenereerd, maar deskundigen hebben dat inmiddels ontkracht. Voor Beter OV herhaalt in een e-mail aan de NS zijn eis tot onmiddellijke stopzetting van het begluren van treinpassagiers.

Dat is natuurlijk een ongehoorde privacyschending. Voor Beter OV eist onmiddellijke stopzettng. Een woedende reiziger in de mail. Door drukte kon hij niet met de trein mee, en moest dus wachten op de volgende. Zijn ingediende geld terug bij vertraging-claim werd door de NS echter afgewezen: Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma en NS-baas Roger van Boxtel zijn persoonlijk verantwoordelijk voor dit soort schofferingen van treinreizigers.

Dat legt onze voorzitter u uit in zijn maandagochtendcolumn. Voor Beter OV ontving namens haar de volgende reactie. Via [naam ambtenaar IenM] kreeg ik uw mail met het afschrift van de brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Privacy is een groot goed en het is belangrijk dat persoonlijke gegevens beschermd zijn tegen oneigenlijk gebruik. Toezicht en controle daarop is belegd bij de AP. Wat betreft het verzoek om een reactie van de Staatssecretaris is uw mail niet de opportune weg.

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft D66 Kamervragen gesteld over de verstrekking van reisgegevens door Translink aan DUO.

In de antwoorden op deze vragen zal de reactie van de Staatssecretaris staan. Voor Beter OV is nog in afwachting van een nadere reactie van de zijde van Translink, en beraadt zich op vervolgstappen. We zijn nu dik vijftien jaar verder, en van dat "eerlijker betalen" is echt nog geen ene moer terechtgekomen. Dat en nog veel meer schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

Lees hier zijn maandagochtendcolumn. Dat betekent dat straks de zoveelste symbolische flauwekulboete van staatssecretaris van IenM naar de Laan van Puntenburg onderweg zal zijn. Wat ons betreft is het nu klaar met die flauwekul. Hij bepleit een Deltaplan voor het Randstedelijke Openbaar Vervoer en vraagt om aanzienlijk meer geld om de belangrijke rol van het OV in de mobiliteit ook in de toekomst waar te kunnen maken.

Maar het gaat niet alleen om geld: Veel en veel te weinig bussen. Want uit de klachten die bij Voor Beter OV binnen komen, blijkt dat het de hele dag een bende was. Die harde conclusie trekt onze voorzitter in zijn wekelijkse column.

De NS heeft veel te weinig bussen besteld, waardoor de wachttijd meer dn een uur bedraagt en de bussen uitpuilen. Geef uw melding hier door, of stuur een mail naar info voorbeterov. Een beknopt verslag leest u hier. Het GVB wilde dit niet ontkennen.

Lijst van afleveringen van Kinderen geen bezwaar - Wikipedia

Daarmee neemt Voor Beter OV vooralsnog aan dat de wissels inderdaad ongeschikt zijn. GVB en portefeuillehouder Litjens willen nu van die bepaling af. De nieuwe door het GVB bestelde trams, waarvan onlangs een mock-up feestelijk werd onthuld, beschikken over een aantal stoelen dat qua minimalisme sinds de aanschaf van de "kleine trams" in de late jaren niet meer is vertoond.

Onze voorzitter vindt dat onaanvaardbaar. Lees hier zijn maandagochtendcommentaar. Daarbij is uitgegaan van een zo goed mogelijke dienstverlening tijdens de stremming. Nu blijkt dat de Intercity die tussen Dordrecht en Roosendaal dus niet kan rijden, ook is opgeheven tussen Rotterdam en Dordrecht. Met deze maatregel is Voor Beter OV het niet eens: Want nee, die bedelaars zijn niet zielig. En ook niet arm. Dat schrijft onze voorzitter in zijn wekelijkse column.

Dutch Pronunciation: Hear How The Letters Are Said

Rikus Spithorst had aan die ellende liever geen woorden meer vuil gemaakt, maar de FNV vindt het nodig om opnieuw in deze vlek te gaan wrijven. Reizigers hoeven wat onze voorzitter betreft heus niet voor een dubbeltje op de eerste rang. Maar soms wordt hij behoorlijk chagrijnig als hij ziet dat OV-gebruikers op oneigenlijke wijze geld uit de zak wordt geklopt.

Dit keer door Hermes, Arriva en de provincie Brabant. Lees hier zijn commentaar. Machinisten van teministe de IC-Direct hebben het werk neergelegd. Deze staking wordt vermomd als "werkoverleg". Maar de definitie van werkoverleg is, dat de deelnemers daaraan zijn vrijgeroosterd, terwijl de treindiensten door de inzet van het overige personeel volgens plan kunnen rijden.

Voor Beter OV is zeer ontstemd over de wilde staking. Wanneer NS-topman Roger van Boxtel ook maar een greintje ruggengraat heeft, ontslaat hij de stakers op staande voet wegens werkweigering. Het moet afgelopen zijn met het accepteren dat de reiziger de Kop van Jut is in allerlei spelletjes van vakbonden en personeelsactiegroepen.

Die acceptatie dient ook bij de NS-directie tot het verleden te behoren.

Oorzaken en oplossingen leest u in de wekelijkse column van Rikus Spithorst. Naast de fraude rond het vergaren van informatie van concurrent Veolia, heeft de NS ook zijn economische machtspositie misbruikt, aldus de ACM. Het is in ons land gebruikelijk om stakingen ruim op tijd aan te kondigen, zodat gedupeerden de hinder enigszins kunnen beperken, maar de FNV heeft aan deze afspraak geen boodschap. De door de FNV aangekondigde staking die zich richt tegen de door de NS gevoerde toekomststrategie is sowieso disproportioneel: Daarnaast heeft het voltallige NS-personeel een jarenlange werkgarantie, een luxe die in ons land tegenwoordig een zeldzaamheid is.

Door dan wel allerlei prikacties te voeren, worden treinreizigers die part noch deel hebben aan het conflict onnodig gedupeerd. Al met al heeft het personeel van de NS dus een goudgerande arbeidsovereenkomst.

Alleen al om die reden keurt onze voorzitter de door de FNV georganiseerde werkonderbrekingen van vandaag en waarschijnlijk ook de komende dagen ten zeerste af. De staking richt zich tegen de treinpassagiers die aan het meningsverschil tussen FNV en NS part noch deel hebben.

De FNV loopt te hoop tegen een aantal strategische keuzes die de NS in opdracht van grootaandeelhouder Dijsselbloem heeft moeten maken. Niet de vakbonden gaan over deze keuzes, maar de Ondernemingsraad van de NS. Daarnaast is de werkgelegenheid van het personeel niet in het geding: Lees hier het antwoord.

"Kinderen geen bezwaar" Een paaltje op laag water (TV Episode 2007) - Plot Summary - IMDb

Lees hier de open brief. In de wekelijkse opiniecolumn zullen wij maandagochtend uitleggen, hoe bespottelijk het idee is. De website van de NS en pagina van Teletekst melden dat er vandaag geen treinen tussen Hilversum en Amersfoort rijden. De mededeling zou moeten luiden dat er gene treinen tussen Hilversum en Amersfoort rijden, en minder treinen tussen Amersfoort en Amersfoort-Schothorst. Passagiers die zich nu omstreeks het hele uur op Schothorst vervoegen om een Intercity richting Amersfoort en overstappen in de richting Utrecht te nemen, komen van ene joude kermis thuis.

Hun trein rijdt niet, en het wachten op de eerstvolgende Sprinter betekent ongeplande vertraging door het missen van aansluitingen. Voor Beter OV heeft meermalen bij de NS aan de bel getrokken over het vergeten van de gevolgen van spoorwerk voor de treindienst van en naar Intercitystation Amersfoort Schothorst. Treinreizigers van en naar Schothorst zijn voor de NS blijkbaan van geen enkel belang; in communicatief opzicht is Schothorst in ieder geval het Jutland van ons spoorwegnet.

Door de schade is het treinverkeer tussen Deurne en Venlo minimaal vandaag de hele dag gestremd. Daarom zal de reizigersclub aangifte doen tegen de betrokken chauffeurs. Wees dan niet zo kritisch! Maar vandaag wil onze voorzitter toch een lans breken voor de verrichtingen van de NS. Het regent ernstige en terechte klachten. Daarom heeft Voor Beter OV uitvoerig en openhartig overlegd met betrokkenen.

Het aantal persoonlijke ongevallen per reizigerskilometer is verwaarloosbaar klein, en dat is bij andere vervoermiddelen wel anders. Dat is erg jammer, want daarmee gaat ook de kans om je successen uit te leggen verloren, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendbeschouwing. En wat is dat begin? Het fluitje van de conducteur. Onze voorzitter schreef een ontevreden column. Dat blijkt uit stukken die de NS heeft ingediend in de rechtszaak waarin reizigers een compensatie eisen voor het gebrek aan zitplaatsen.

Dat het kabinet de NS in de eerste plaats ziet als een geldfabriek, en pas in tweede instantie als een nutsbedrijf voor het borgen van een goede mobiliteit in ons land, vindt de Maatschappij Voor Beter OV een slechte zaak. Maar toch wil onze voorzitter het vandaag met u hebben over een ander reizigersprobleem: Twee ernstige incidenten, en bepaald niet voor het eerst. Het moet afgelopen zijn met de toelating van dit soort voertuigen op overwegen, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

Op het station van Lelystad die doffe klap. Onze voorzitter doet in zijn maandagochtendcolumn zijn verhaal. Daartoe diende de elektrische spanning van de bovenleiding te worden uitgeschakeld. Tot zover hebben wij begrip voor de onderbreking van de treindienst. In beide gevallen reden de geschrapte treinen dus ook niet op trajecten die niet getroffen waren door de oorspronkelijke stremming.

De resterende treinen hadden onvoldoende capaciteit om de reizigers behoorlijk te vervoeren. De toelichting van NS en ProRail bleef slechts steken in algemeenheden.